تبلیغات
شجره طیبه صالحین - مطالب آذر 1391

شجره طیبه صالحین

محتوای مورد نیاز سرگروه ها

درباره سایت

خدا کند که کسی حالتش چو ما نشود
ز دام خال سیاهش کسی رها نشود
خدا کند که نیفتد کسی ز چشم نگار
به نزد یار چو ما پست و بی بها نشود
جواب ناله ی ما را نمی دهد "دلبر"
خدا کند که کسی تحبس الدعا نشود
شنیده ام که از این حرف، یار خسته شده
خدا کند که به اخراج ما رضا نشود
مریض عشقم و من را طبیب لازم نیست
خدا کند که مریضی من دوا نشود

تبلیغات

کد تبلیغات در اینجا

نویسندگان

كبریت لطفاً


من هیزمی آمادهام، كبریت لطفاً

از چشم كوه افتادهام، كبریت لطفاً


آتش كه نه، چیزی شبیه چشمهایت

تا دل به آنها دادهام كبریت لطفاً


سرما، صنوبر، صاعقه، یك برف سنگین

تنهایی این جادهام، كبریت لطفاً


ما را برای شعله بودن آفریدند

گفتم كه جنگل زادهام، كبریت لطفاً


ارّه مرا میز سیاست كرده سایه

من هم كه خیلی سادهام، كبریت لطفاً
ادامه مطلب

اصول و گام های جذب مخاطب به نماز

هفت اصل و چهار گام جذب مخاطب به نماز

اصل اول، خیرخواهی است و مهم است نیت ما برای هدایت مخاطب به سوی نماز از روی خیرخواهی باشد نه قصد تخریب و ضایع كردن. وقتی نیت ما خیر باشد قطعا ً گفتار ما نیز گویای نیت قلبی ما خواهد بود.

اصل دوم، احترام به مخاطب و حفظ كرامت و شخصیت و انسانیت مخاطب است. ممكن است به كسی كه می‌خواهیم تذكر بدهیم و او را به كار نیك و پسندیده‌ای مثل اقامه نماز و مسجد دعوت كنیم یا از كار زشت و ناپسندی باز داریم، چه بسا در بسیاری موارد دیگر او از ما بیشتر بداند و بفهمد و فقط در این مورد مرتكب خطا شده است.

اصل سوم، شناخت و آگاهی است، بدین معنا كه خود ما به عنوان دلسوز و ناصح امین، نسبت به موردی كه می‌خواهیم به مخاطب تذكر دهیم، باید از لحاظ شرعی و قانونی و عرفی اطلاعات كافی داشته باشیم.

 اصل چهارم، كنجكاوی بی‌مورد و افراطی در مورد مخاطب است كه ممنوع است، زیرا سد بزرگی برای برقراری ارتباط با او می‌شود.

اصل پنجم، صبر است كه كلید كامیابی است. در مقابل ناملایمات و سختی‌های ‌احتمالی تبلیغ احكام دین، باید صبور بوده و استوار باقی بمانیم و عجله و شتابزده و احساساتی اقدام نكنیم.

اصل ششم، عدم اصرار به مخاطب، زیرا وظیفه ما در مقابل افرادی بی‌نماز و سهل‌انگار در نماز، فقط تذكر دادن دوستانه است. تذكر بدهیم و عبور كنیم و اصلا ً با مخاطب دهن به دهن نشویم، حال اگر در مقابل یك منكر چندین نفر به مخاطب تذكر دهند، فرد ناخود‌آگاه خود را ملزم به رعایت معروف و ترك منكر می‌بیند.

اصل هفتم كه آخرین اصل از جذب مخاطب به نماز است، برخورد ساده اما هنرمندانه است به گونه‌ای كه در جذب مخاطب به نماز و امر به‌معروف و نهی از‌منكر باید مانند هر اثر هنری، تلاش كرد تا محتوایی خوب در شكلی اثر‌گذار به مخاطب ارائه شود و نباید برای یك موضوع همیشه از یك روش ثابت استفاده كرد، بلكه لازم است گاهی با نگاهی به مخاطب و شرایط حاكم بر زمان، ارتباط، روش مناسب و شایسته‌ای را انتخاب كنیم.

شناخت گام های اساسی در اینجا

نظرسنجی

چه محتوایی را بیشتر میپسندید؟


آمار سایت

بازدید کل9
بازدید امروز59
بازدید دیروز52
بازدید ماه قبل92
بازدید این ماه64
تعداد مطالب
نویسندگان

امکانات

کلیک کنید