سلام
برای وجود امام زمان ادله نقلی زیادی وجود دارد که فریقین آنها را در کتب خود ذکر نموده اند اما آیا می توان بر وجود امام زمان دلیلی عقلی آورد ؟
نطرتان چیست ؟
موفق باشید

ادامه مطلب رو از دست ندید