شجره طیبه صالحین خدا کند که کسی حالتش چو ما نشود ز دام خال سیاهش کسی رها نشود خدا کند که نیفتد کسی ز چشم نگار به نزد یار چو ما پست و بی بها نشود جواب ناله ی ما را نمی دهد "دلبر" خدا کند که کسی تحبس الدعا نشود شنیده ام که از این حرف، یار خسته شده خدا کند که به اخراج ما رضا نشود مریض عشقم و من را طبیب لازم نیست خدا کند که مریضی من دوا نشود http://www.khodtakhoda.ir 2018-08-17T15:55:43+01:00 text/html 2017-08-01T08:19:44+01:00 www.khodtakhoda.ir پایش تصویری اقتصاد مقاومتی "ورود به بازار کسب با کمترین هزینه" http://www.khodtakhoda.ir/post/1846 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/196/587823/gholizadeh.jpg" alt="" width="525" vspace="0" hspace="0" height="721" border="0" align="bottom"></div> text/html 2017-06-13T07:04:42+01:00 www.khodtakhoda.ir پایش تصویری ویژه برنامه های شب های قدر http://www.khodtakhoda.ir/post/1844 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/196/587823/beit.jpg" alt="" width="659" vspace="0" hspace="0" height="987" border="0" align="bottom"></div> text/html 2017-05-29T05:14:02+01:00 www.khodtakhoda.ir پایش تصویری دانلود نرم افزار مجله صالحین http://www.khodtakhoda.ir/post/1843 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3">جهت دانلود نرم افزار روی <a href="http://s8.picofile.com/d/8296139934/589acb01-b1cd-4a09-88f8-c24d9fda0aa6/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C%D9%86.apk" target="_blank" title="">عکس </a>کلیک نمایید<br><a href="http://yon.ir/5veig" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/196/587823/ZIAFATNOOR.png" alt="" border="0" align="bottom" vspace="0" hspace="0"></a></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="3"> </font> text/html 2017-05-26T17:56:14+01:00 www.khodtakhoda.ir پایش تصویری ویژه ماه رمضان http://www.khodtakhoda.ir/post/1842 <font face="Mihan-Iransans"> </font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://roshangari.ir/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87/%D8%AC%D9%88%D8%B4%D9%86%20%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1" target="_blank" title=""><img alt="" src="http://roshangari.ir/files/editor/ramazan/joshan.jpg" width="129" height="129"></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://roshangari.ir/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86" target="_blank" title=""><img alt="" src="http://roshangari.ir/files/editor/ramazan/doa.jpg" width="131" height="131"></a> &nbsp; &nbsp; <a href="http://roshangari.ir/group/42648-%D9%85%D8%A7%D9%87%20%D8%B9%D8%B3%D9%84" target="_blank" title=""><img alt="" src="http://roshangari.ir/files/editor/mahasal.jpg" style="line-height: 20.8px; text-align: center; background-color: rgb(254, 238, 188);" width="131" height="131"></a><br></font><div align="right"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دعای جوشن کبیر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دعاهای روزانه ماه رمضان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ماه عسل</font><br></div></div><font face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2017-05-26T17:43:51+01:00 www.khodtakhoda.ir پایش تصویری روزه ، پذیرایی میزبان رمضان http://www.khodtakhoda.ir/post/1841 <font face="Mihan-IransansLight"></font><table cellpadding="3" border="5" bgcolor="#A58649" width="700"> <tbody><tr> <td bgcolor="#E6D7BB"> <font color="#0000FF" face="Mihan-IransansLight" size="3"> <img src="http://old.aviny.com/Bozorgan/icon.gif" border="0" width="12" height="13"></font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> <b> <a href="http://old.aviny.com/occasion/islamic/ramazan/87/Rooze/Adab_Rooze.aspx">آداب روزه داران </a></b></font><p align="justify"> <font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="2"> حضرت زهرا (علیها السلام) فرمود: صائم با روزه خویش کاری نکرده (یعنی حق روزه را ادا نکرده) هر گاه زبان و گوش و چشم و جوارحش را از (آنچه که بر آنها حرام است) حفظ نکرده باشد.</font><font color="#0000FF" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br> <img src="http://old.aviny.com/Bozorgan/icon.gif" border="0" width="12" height="13"></font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> <b><a href="http://old.aviny.com/occasion/islamic/ramazan/87/Rooze/Rooze.aspx"> شرایط روزه حقیقی</a></b></font></p></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#E6D7BB"> <font color="#0000FF" face="Mihan-IransansLight" size="3"> <img src="http://old.aviny.com/occasion/islamic/ramazan/89/Images/ramezan%20%283%29.jpg" style="border: 1px solid #CC00CC" border="0" align="left" width="180" height="113"><img src="http://old.aviny.com/Bozorgan/icon.gif" border="0" width="12" height="13"></font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> <b><a href="http://old.aviny.com/occasion/islamic/ramazan/87/Adab_Eftar.aspx"> آداب افطار كردن</a></b></font> <p style="width: 487px"> <font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="2">به تاخیر نیانداختن افطار - اول نماز، بعد افطار - صدقه دادن - قرائت سوره مباركه قدر - دعا كردن - خواندن دعای پیش از افطار - افطار با خرما یا كشمش یا شیرینى یا شیر یا آب وِلَرم</font></p> <p><font color="#0000FF" face="Mihan-IransansLight" size="3"> <img src="http://old.aviny.com/Bozorgan/icon.gif" border="0" width="12" height="13"></font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> <b> <a href="http://old.aviny.com/occasion/islamic/ramazan/87/Rooze/Falsafe_Rooze.aspx">فلسفه و حكمت روزه</a></b></font></p></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#E6D7BB"> <font color="#0000FF" face="Mihan-IransansLight" size="3"> <img src="http://old.aviny.com/Bozorgan/icon.gif" border="0" width="12" height="13"></font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> <b> <a href="http://old.aviny.com/occasion/islamic/ramazan/87/Rooze/Roozedar_Asheghi.aspx">من، روزه‌دار عاشقی‌ام</a></b></font><p align="justify"> <font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="2">صدای قدم‌های ماهِ خوبی‌ها، دل ِ خاکی‌ام را آگاه ساخته است که لحظه‌ی وداع نزدیک است.</font></p> <p align="justify"><font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="2">لحظه‌ی وداع با ماه مهدی، با شعبان، و من در آخرین ثانیه این ماه به مناجات شعبانیه نشسته‌ام </font><font color="#000080" face="Mihan-IransansLight" size="2">"و اسمَع دُعائی اِذا دَعَوتُک"</font></p> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#E6D7BB"> <font color="#0000FF" face="Mihan-IransansLight" size="3"> <img src="http://old.aviny.com/occasion/islamic/ramazan/89/Images/ramezan%20%2817%29.jpg" border="0" align="left" width="180" height="135"><img src="http://old.aviny.com/Bozorgan/icon.gif" border="0" width="12" height="13"></font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><font face="Mihan-IransansLight"><b> <a href="http://old.aviny.com/occasion/islamic/ramazan/87/Rooze/quran.aspx"><font size="3"> روزه از نظر قرآن</font></a></b></font> <p style="width: 490px" align="justify"> <font face="Mihan-IransansLight"><br></font> <font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="2">اى كسانى كه ایمان آورده‏اید روزه بر شما واجب شده همانطور كه بر اقوام قبل از شما واجب شده بود شاید با تقوا شوید</font></p> <font color="#0000FF" face="Mihan-IransansLight" size="3"> <img src="http://old.aviny.com/Bozorgan/icon.gif" border="0" width="12" height="13"></font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> <b> <a href="http://old.aviny.com/occasion/islamic/ramazan/87/Rooze/Favaed_Rooze.aspx">فوائد روزه گرفتن در افراد سالم و بیمار </a></b></font> <p><font color="#0000FF" face="Mihan-IransansLight" size="3"> <img src="http://old.aviny.com/Bozorgan/icon.gif" border="0" width="12" height="13"></font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> <b> <a href="http://old.aviny.com/occasion/islamic/ramazan/87/Rooze/Rooze_Pezeshki1.aspx">اهمیت روزه از دیدگاه پزشكی</a></b></font></p></td> </tr> </tbody></table><font face="Mihan-IransansLight"> <br></font><p dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 1px 20px" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight">&nbsp; <br></font></p><font face="Mihan-IransansLight"> </font> text/html 2017-05-26T17:40:32+01:00 www.khodtakhoda.ir پایش تصویری ویژه نامه ماه مبارک رمضان(ضیافت نور) http://www.khodtakhoda.ir/post/1840 <font face="Mihan-Iransans" size="2"><img style="border:4px solid #A8730F" src="http://old.aviny.com/occasion/islamic/ramazan/94/header.jpg" width="700" height="317"></font><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#94763B" width="700" height="45"> <tbody><tr> <td valign="bottom"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="700" height="40"> <tbody><tr> <td background="../../../Siasi/9-day/images/image/cel3.gif" width="22" height="40"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> &nbsp;</font></td> <td class="auto-style4" background="../../../Siasi/9-day/images/image/cel2.gif" align="center" height="40"> <font color="#000080" face="Mihan-Iransans" size="2"> «</font><font color="#800000" face="Mihan-Iransans" size="2">بخش های اصلی ویژه نامه ماه مبارک رمضان</font><font color="#008080" face="Mihan-Iransans" size="2">(ضیافت نور)</font><font color="#000080" face="Mihan-Iransans" size="2">»</font></td><td background="../../../Siasi/9-day/images/image/cel1.gif" width="22" height="40"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> &nbsp;</font></td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> </tbody></table><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="700"> <tbody><tr> <td class="auto-style3" background="../../../Siasi/9-day/images/image/cel3.gif" width="22" height="40"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> &nbsp;</font></td> <td class="auto-style3" background="../../../Siasi/9-day/images/image/cel2.gif" width="306" height="40"> <font color="#0000FF" face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://old.aviny.com/Bozorgan/icon.gif" border="0" width="12" height="13"> <a href="http://old.aviny.com/occasion/islamic/ramazan/88/vijename.aspx#1"> <strong>آمادگی برای ورود به ماه ضیافت الهی</strong></a></font></td> <td class="auto-style3" background="../../../Siasi/9-day/images/image/cel1.gif" width="22" height="40"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> &nbsp;</font></td> <td class="auto-style3" background="../../../Siasi/9-day/images/image/cel3.gif" width="22" height="40"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> &nbsp;</font></td> <td class="auto-style3" background="../../../Siasi/9-day/images/image/cel2.gif" width="306"> <font color="#0000FF" face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://old.aviny.com/Bozorgan/icon.gif" border="0" width="12" height="13"> <a href="http://old.aviny.com/occasion/islamic/ramazan/88/vijename.aspx#6"><strong>روزه، پذیرایی میزبان رمضان</strong></a></font></td> <td class="auto-style3" background="../../../Siasi/9-day/images/image/cel1.gif" width="22" height="40"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> &nbsp;</font></td> </tr> </tbody></table><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="700"> <tbody><tr> <td class="auto-style3" background="../../../Siasi/9-day/images/image/cel3.gif" width="22" height="40"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> &nbsp;</font></td> <td class="auto-style3" background="../../../Siasi/9-day/images/image/cel2.gif" align="center" width="306" height="40"> <font color="#0000FF" face="Mihan-Iransans" size="2"> <img src="http://old.aviny.com/Bozorgan/icon.gif" border="0" width="12" height="13"> <a href="http://old.aviny.com/occasion/islamic/ramazan/88/vijename.aspx#3"><strong>بخش ویژه صوتی</strong></a><b>(</b></font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><a href="http://old.aviny.com/voice/quran/index.aspx"><font color="#808000">سخنرانی</font><b><font color="#800000">، </font></b><font color="#808000">ترتیل</font><b><font color="#800000">، </font></b><font color="#808000">قرائت</font><font color="#800000">، </font><font color="#808000">تفسیر</font><font color="#800000">،</font><font color="#808000"> ترجمه</font><font color="#800000">،</font></a><font color="#808000">مداحی</font><font color="#800000">،</font><font color="#808000">مناجات</font><font color="#800000">،</font><font color="#808000">تواشیح</font><font color="#800000">،</font><font color="#808000">ادعیه</font><font color="#800000">،</font><font color="#808000">زنگ موبایل</font><font color="#0000FF"><b>)</b></font></font></td> <td class="auto-style3" background="../../../Siasi/9-day/images/image/cel1.gif" width="22" height="40"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> &nbsp;</font></td> <td class="auto-style3" background="../../../Siasi/9-day/images/image/cel3.gif" width="22" height="40"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> &nbsp;</font></td> <td class="auto-style3" background="../../../Siasi/9-day/images/image/cel2.gif" width="306"> <font color="#0000FF" face="Mihan-Iransans" size="2"> <img src="http://old.aviny.com/Bozorgan/icon.gif" border="0" width="12" height="13"> <b><a href="http://old.aviny.com/occasion/islamic/ramazan/88/vijename.aspx#7">ماه رمضان در شعر شاعران</a> + <font color="#008080">پیامک SMS</font></b></font></td> <td class="auto-style3" background="../../../Siasi/9-day/images/image/cel1.gif" width="22" height="40"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> &nbsp;</font></td> </tr> </tbody></table><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="700"> <tbody><tr> <td class="auto-style1" background="../../../Siasi/9-day/images/image/cel3.gif" width="22" height="40"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> &nbsp;</font></td> <td class="auto-style3" background="../../../Siasi/9-day/images/image/cel2.gif" width="306" height="40"> <font color="#0000FF" face="Mihan-Iransans" size="2"> <img src="http://old.aviny.com/Bozorgan/icon.gif" border="0" width="12" height="13"> <a href="http://old.aviny.com/occasion/islamic/ramazan/88/vijename.aspx#3"> <strong>پیرامون اعمال و فضایل شهرالله الاکبر</strong></a></font></td> <td class="auto-style3" background="../../../Siasi/9-day/images/image/cel1.gif" width="20" height="40"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> &nbsp;</font></td> <td class="auto-style3" background="../../../Siasi/9-day/images/image/cel3.gif" width="24" height="40"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> &nbsp;</font></td> <td class="auto-style3" background="../../../Siasi/9-day/images/image/cel2.gif" width="306"> <font color="#0000FF" face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://old.aviny.com/Bozorgan/icon.gif" border="0" width="12" height="13"> </font><font face="Mihan-Iransans" size="2"> <a href="http://old.aviny.com/occasion/islamic/ramazan/88/vijename.aspx#8"> <strong>یادگاری ها</strong></a><font color="#808000"><br>(</font><font color="#800000">تم و نرم افزار مذهبی موبایل</font> <font color="#808000">-</font> <font color="#800000">اسکرین سیور</font><font color="#808000"> -</font> <font color="#800000">والپیپر</font><font color="#808000">)</font></font></td> <td class="auto-style1" background="../../../Siasi/9-day/images/image/cel1.gif" width="22" height="40"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> &nbsp;</font></td> </tr> <tr> <td class="auto-style1" background="../../../Siasi/9-day/images/image/cel3.gif" width="22" height="40"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> &nbsp;</font></td> <td class="auto-style3" background="../../../Siasi/9-day/images/image/cel2.gif" width="306" height="40"> <font color="#0000FF" face="Mihan-Iransans" size="2"> <img src="http://old.aviny.com/Bozorgan/icon.gif" border="0" width="12" height="13"> <a href="http://old.aviny.com/occasion/islamic/ramazan/88/vijename.aspx#4"> <strong>رمضان، ماه دعا ، تلاوت و فهم قرآن</strong></a></font></td> <td class="auto-style3" background="../../../Siasi/9-day/images/image/cel1.gif" width="20" height="40"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> &nbsp;</font></td> <td class="auto-style3" background="../../../Siasi/9-day/images/image/cel3.gif" width="24" height="40"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> &nbsp;</font></td> <td class="auto-style3" background="../../../Siasi/9-day/images/image/cel2.gif" width="306"> <font color="#0000FF" face="Mihan-Iransans" size="2"> <img src="http://old.aviny.com/Bozorgan/icon.gif" border="0" width="12" height="13"> <a href="http://old.aviny.com/occasion/islamic/ramazan/88/vijename.aspx#9"><strong>ماه رمضان در کلام معصومین علیهم السلام</strong></a></font></td> <td class="auto-style1" background="../../../Siasi/9-day/images/image/cel1.gif" width="22" height="40"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> &nbsp;</font></td> </tr> <tr> <td class="auto-style1" background="../../../Siasi/9-day/images/image/cel3.gif" width="22" height="40"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> &nbsp;</font></td> <td class="auto-style3" background="../../../Siasi/9-day/images/image/cel2.gif" width="306" height="40"> <font color="#0000FF" face="Mihan-Iransans" size="2"> <img src="http://old.aviny.com/Bozorgan/icon.gif" border="0" width="12" height="13"> <b><a href="http://old.aviny.com/occasion/islamic/ramazan/88/vijename.aspx#5">بخش ویژه تصویری</a>(</b></font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#008080">قرائت </font> <font color="#800000"> -</font><font color="#008080"> تفسیر </font> <font color="#800000">-</font><font color="#008080"> </font> <font color="#0000FF"> <a href="http://old.aviny.com/clip/mazhabi/nurol-ahkam.aspx"> <font color="#008080">کلیپ</font></a><font color="#008080"> </font></font> <font color="#800000">-</font><font color="#0000FF"><font color="#008080"> </font> <a href="http://old.aviny.com/clip/mazhabi/ramazan.aspx"> <font color="#008080">مستند</font></a></font></font><font color="#0000FF" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>)</b></font></td> <td class="auto-style3" background="../../../Siasi/9-day/images/image/cel1.gif" width="20" height="40"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> &nbsp;</font></td> <td class="auto-style3" background="../../../Siasi/9-day/images/image/cel3.gif" width="24" height="40"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> &nbsp;</font></td> <td class="auto-style3" background="../../../Siasi/9-day/images/image/cel2.gif" width="306"> <font color="#0000FF" face="Mihan-Iransans" size="2"> <img src="http://old.aviny.com/Bozorgan/icon.gif" border="0" width="12" height="13"> <a href="http://old.aviny.com/occasion/islamic/ramazan/88/vijename.aspx#10"> <strong>احکام و توصیه های بزرگان در ماه مبارک رمضان</strong></a></font></td> <td class="auto-style1" background="../../../Siasi/9-day/images/image/cel1.gif" width="22" height="40"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> &nbsp;</font></td> </tr> </tbody></table><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 1px 20px" align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp; <br></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font> text/html 2017-04-30T12:28:25+01:00 www.khodtakhoda.ir پایش تصویری شرح حدیث اخلاق | ترس از خدا و امید به فضل او http://www.khodtakhoda.ir/post/1839 <div align="center"><embed type="application/x-shockwave-flash" id="vPlayer35926" name="vPlayer35926" src="http://farsi.khamenei.ir/flash/kh_vplayer_v3.swf" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"      ="" flashvars="file=http://farsi.khamenei.ir/video-rss?id=35926&amp;playlist=bottom&amp;playlistsize=60&amp;skin=http://farsi.khamenei.ir/flash/skins/kh_svplayer_v3.fkh" width="450" height="350"></div> text/html 2017-04-30T12:26:09+01:00 www.khodtakhoda.ir پایش تصویری دیدار رهبری با شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن http://www.khodtakhoda.ir/post/1838 <div align="center"><embed type="application/x-shockwave-flash" id="vPlayer36323" name="vPlayer36323" src="http://farsi.khamenei.ir/flash/kh_vplayer_v3.swf" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"      ="" flashvars="file=http://farsi.khamenei.ir/video-rss?id=36323&amp;playlist=bottom&amp;playlistsize=420&amp;skin=http://farsi.khamenei.ir/flash/skins/kh_svplayer_v3.fkh" width="450" height="330"></div> text/html 2017-04-30T12:24:51+01:00 www.khodtakhoda.ir پایش تصویری دیدار رهبری با قاریان http://www.khodtakhoda.ir/post/1837 <div align="center"><embed type="application/x-shockwave-flash" id="vPlayer36336" name="vPlayer36336" src="http://farsi.khamenei.ir/flash/kh_vplayer_v3.swf" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"      ="" flashvars="file=http://farsi.khamenei.ir/video-rss?id=36336&amp;playlist=bottom&amp;playlistsize=60&amp;skin=http://farsi.khamenei.ir/flash/skins/kh_svplayer_v3.fkh" width="450" height="330"></div> text/html 2017-04-30T12:23:33+01:00 www.khodtakhoda.ir پایش تصویری نماهنگ / شرمندگی از بیکاری http://www.khodtakhoda.ir/post/1836 <div align="center"><embed type="application/x-shockwave-flash" id="vPlayer36347" name="vPlayer36347" src="http://farsi.khamenei.ir/flash/kh_vplayer_v3.swf" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"                        ="" flashvars="file=http://farsi.khamenei.ir/video-rss?id=36347&amp;playlist=bottom&amp;playlistsize=60&amp;skin=http://farsi.khamenei.ir/flash/skins/kh_svplayer_v3.fkh" width="450" height="330"></div>